Regulamin

REGULAMIN dla konsumentów

§1 Postanowienia ogólne

 • 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną w Gliwicach, woj. Śląskie, pod numerem ewidencyjnym II/960/92 (NIP: 631-010-61-15, REGON: 270674090), adres korespondencyjny: MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, ul. Andersa 20, 44-121 Gliwice, zwanym dalej sprzedającym.

§2 Warunki składania zamówienia

 • 1. Internetowy sklep http://www.matbud.pl/ służy do dokonywania zakupów produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwanym konsumentem.
 • 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • 4. Wszystkie ceny w http://www.matbud.pl/  wyrażone są w polskich złotych .
 • 5. Ceny internetowe obowiązują jedynie przy zakupie przez internet nie dotyczą sklepu stacjonarnego.
 • 6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.matbud.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
 • 8. Otrzymanie przez http://www.matbud.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
 • 9. Umowy zawierane przez http://www.matbud.pl/  stanowią umowy zawierane na odległość, a Kupujący ma prawo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy do odstąpienia od niej bez podania przyczyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w załączeniu. (pobierz załącznik)
 • 10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 • 11. Kolorystyka, usłojenie oraz wygląd okleiny na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 • 12. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT, stanowi dowód zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 • 13. Klienci http://www.matbud.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
 • 14. W przypadku braku towaru na stanie cena może ulec zmianie – do zawarcia umowy dojdzie po ustaleniu ostatecznej wartości zamówienia i zaakceptowaniu jej przez strony.
 • 15. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

§3 Cena wysyłki

 • 1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym produkcie. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.
 • 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
 • 4. W przypadku zamówień niektórych produktów (podłogi, ceramika i inne materiały budowlane) których wartość nie przekracza 500 zł , koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu. W takim przypadku Kupujący  ma prawo do nie zaakceptowania nowych kosztów transportu i do odstąpienia od umowy.

§4 Warunki dostawy i płatności

 • 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 2. Kupujący może dokonać odbioru towaru bezpośrednio w  Składach Budowlanych w Gliwicach.   
 • 3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, za pobraniem lub za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay ,Paypal, Platnosci.pl. Możliwość zapłaty za pobraniem obowiązuje dla towarów w cenie powyżej 500 PLN brutto.
 • 4. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za ww. usługę w wysokości 2% wpłacanej kwoty + VAT.
 • 5. Kwota możliwa do realizacji w opcji "za pobraniem" to maksymalnie wartość 80% całego zamówienia. Pozostałe 20% wartości zamówienia Kupujący zobowiązany jest wpłacić w charakterze zaliczki za pomocą przelewu bankowego. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.
 • 6. Przyjęcie oferty sprzedaży wymaga wypełnienia wszystkich pozycji formularza. Zamówienia będą anulowane w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym AllPay,  (b) w uzgodnionym przez strony czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

§5 Uprawnienia Kupującego

 • 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 15 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.
 • 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 • 3. Sprzedający informuje, że Towar oferowany w naszym sklepie jest w większości wykonywany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. Właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Klientów, a na ich podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takich przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt 2 §5 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 1 §5 Regulaminu.

§6 Reklamacje

 • 1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera
 • 2. Towary sprzedawane w http://www.matbud.pl/   są objęte gwarancjami producentów.
 • 3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.
 • 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z http://www.matbud.pl/ za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

§7 Postanowienia końcowe

 • 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji
 • 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę zawierania umów sprzedaży za pomocą portalu http://www.matbud.pl/ z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących zakupu w celu nie związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • 6.Regulamin nie znajduje zastosowania do zakupów dokonywanych za pomocą portalu http://www.matbud.pl/  przez przedsiębiorców oraz inne osoby prawne, które zakupy dokonywać mogą w oparciu o inny regulamin zawarty na stronie http://www.matbud.pl/ - patrz poniżej.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA

 

REGULAMIN dla przedsiębiorców oraz innych osób prawnych.

§1 Postanowienia ogólne

 • 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez  Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLAE, zarejestrowaną w Gliwicach, woj. Śląskie, pod numerem ewidencyjnym II/960/92 (NIP: 631-010-61-15, REGON: 270674090), adres korespondencyjny: MATBUD MATERIAŁY BUDOWLAE, ul. Andersa 20, 44-121 Gliwice, zwanym dalej sprzedającym.

§2 Warunki składania zamówienia

 • 1. Internetowy sklep http://www.matbud.pl/ służy do dokonywania zakupów produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Kupującym/ klientem nie może być  osoba fizyczna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • 4. Wszystkie ceny w http://www.matbud.pl/ wyrażone są w polskich złotych .
 • 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.matbud.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.
 • 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
 • 8. Otrzymanie przez http://www.matbud.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
 • 9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 • 10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 • 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 • 12. Kolorystyka, usłojenie oraz wygląd okleiny na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 • 13. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT, stanowi umowę kupna sprzedaży.
 • 14. Klienci http://www.matbud.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
 • 15. Cena towaru równa 0,01 zł. oznacza opcję "Zapytaj o Cenę". W przypadku braku towaru na stanie cena może ulec zmianie. Prawidłowa i ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona po negocjacjach i zaakceptowaniu naszej oferty przez klienta.
 • 16. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 • 17. Do chwili zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy. Na towar niepełnowartościowy udzielono upustu. Towar II, III gat., PJ, po przecenie z upustem nie podlega reklamacji. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie przed montażem towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny wadliwego towaru. Zwrot opakowań, palet do 30 dni na koszt nabywcy. Zwrotów towarów nie przyjmujemy. Różnice kolorystyczne stolarki, cementowe, organiczne są zgodne z ofertą technologiczną producenta oraz gwarancja/ instrukcja i nie są podstawą do reklamacji.

§3 Cena wysyłki

 • 1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym produkcie. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.
 • 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
 • 4. W przypadku zamówień niektórych produktów (podłogi, ceramika i inne materiały budowlane) których wartość nie przekracza 500 zł , koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu.

§4 Warunki dostawy i płatności

 • 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 2. Kupujący może dokonać odbioru towaru bezpośrednio w  Składach Budowlanych w Gliwicach.   
 • 3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, za pobraniem lub za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay ,Paypal, Platnosci.pl.  Możliwość zapłaty za pobraniem obowiązuje dla towarów w cenie powyżej 500 PLN brutto.
 • 4. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za ww. usługę w wysokości 5% wpłacanej kwoty + VAT.
 • 5. Kwota możliwa do realizacji w opcji "za pobraniem" to maksymalnie wartość 80% całego zamówienia. Pozostałe 20% wartości zamówienia Kupujący zobowiązany jest wpłacić w charakterze zaliczki za pomocą przelewu bankowego. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.
 • 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym AllPay,  (b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

§5 Reklamacje

 • 1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera
 • 2. Towary sprzedawane w http://www.matbud.pl/ są  objęte gwarancjami producentów.
 • 3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.
 • 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z http://www.matbud.pl/ za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
 • 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami reklamacji lecz nie mniejszą niż 100zł. Reklamowany towar zostanie zwrócony klientowi nie zwłoczne po  uregulowaniu przez klienta wszystkich kosztów reklamacji, w szczególności kosztów transportu, ekspertyz, magazynowania, ubezpieczenia, korespondencji itp
 • 6. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny towaru.

§6 Postanowienia końcowe

 • 1. Internetowy sklep http://www.matbud.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie
 • 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 • 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych.
 • 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu.

  RACHUNEK BANKOWY: 
Bank Millennium SA 
nr 64 1160 2202 0000 0001 3816 9750

Złóż reklamację online: reklamacje.matbud.pl

 

 

zamówienie telefoniczne / faxowe pdf Wersja do druku