HYDROSTOP - Szpachlowy / 25kg nr.453

Hydrostop-Szpachlowy stosuje się do wykonywania pocienionego tynku w ramach prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych  konstrukcjach żelbetowych.


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


  • Producent: HYDROSTOP
  • Kod producenta: 8727900972559
  • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
  • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych
  • szt.
  • Cena netto: 146,25 zł / szt. 179,89 zł / szt.

 

HYDROSTOP-SZPACHLOWYZaprawa reprofilacyjna PCC do wykonania

pocienionego tynku ochronnegoInstrukcja techniczna – Produkt 453

MIESZANIE Z WODĄ

 

• Łatwość nakładania ręcznego i maszynowego,

• Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości,
• Dobra przyczepność do podłoża,
• Mrozoodporność,

 

 

• Kompatybilność z betonemi Hydrostopem-Reperem.

Hydrostop-Szpachlowy stosuje się do wykonywania pocienionego tynku w ramach prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych.

Kilkumilimetrową warstwą pokrywa się beton su- rowy oraz naprawiony produktem Hydrostop-Reper. Uzy- skuje się ochronę całej powierzchni, wygładzenie i zamaskowanie miejsc po naprawach. Niniejszy produkt sto- suje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, drogowym, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

Hydrostop-Szpachlowy jest uszlachetnioną zaprawą cemen- tową, mrozoodporną, ze zredukowanym skurczem, przyspie- szonym dojrzewaniem oraz dodatkami redukującymi moduł sprężystości i karbonatyzację. Hydrostop-Szpachlowy ma postać jednorodnej szarej zaprawy cementowej jak na fot 1.

Fot. 1. Wygląd zaprawy w trakcie szpachlowania.

Podłoże betonowe powinno mieć markę minimum B15. Be- tony narażone na zamarzanie powinny mieć mrozoodpor- ność minimum F100. Podłoże należy oczyścić przede wszystkim ze skorodowanego betonu. Grubość zdejmowanej warstwy zaleca się tak dobrać, aby odsłonić zdrowy beton o przyczepności badanej przez oderwanie powyżej 2MPa. Warstwy naprawcze, to jest Hydrostop-Reper i Hydrostop- Szpachlowy, można też nakładać na słaby beton o przyczep- ności minimum 1MPa, ale wtedy nie wykorzysta się w pełni parametrów materiałów do napraw. Powierzchnię należy oczyścić również z wszelkich zabrudzeń, tłuszczów, powłok malarskich i warstw o słabej przyczepności. Przecieki wod- ne, np. cieknące szczeliny lub sączenia, należy zatamować cementem szybkowiążącym Hydrostop-Fix. Jeśli na po- wierzchni betonu znajdują się wykwity z soli mineralnych, słaba warstwa mleczka cementowego to należy je usunąć narzędziem stosownym do zakresu robót np: ręczna lub me- chaniczna-obrotowa szczotka druciana, myjnia ciśnieniowa 200 atmosfer z głowicą rotacyjną, aparat do piaskowania lub hydropiaskowania. Szklistą-błyszczącą powierzchnię betonu należy co najmniej zadrapać i spłukać. Zazwyczaj po- wierzchnia skorodowanej budowli jest groszkowana, napra- wiana produktem Hydrostop-Reper z zacieraniem a ostro, a następnie finalnie wygładzana Hydrostopem-Szpachlowym.

Podłoże powinno być przed nakładaniem Szpachlowe- go odpylone i matowo-wilgotne.

Cienkie betonowe otuliny prętów należy obficie nasą- czyć Hydrostopem-Pasywującym.

Hydrostop-Szpachlowy można nakładać również na ściany murowane.

Składniki do wykonania zaprawy powinny mieć przed zmie- szaniem temperaturę nie wyższą niż 20°C. Do wody w ilości od około 4kg wsypywać mieszając 25kg Hydrostopu-Szpa- chlowego przy użyciu mieszadła mechanicznego 300 obr/min. Mieszać aż do ujednorodnienia (około 4min.). Kon- systencja gotowego zarobu powinna być taka, że dość łatwo rozprowadza się pacą stalową po ścianie i jednocześnie nie przykleja się do tej pacy. Zaczyn zużyć najdalej w ciągu 30 minut od zmieszania z wodą.

Prace można wykonać na wilgotnym surowym oraz na na- prawianym Reperem betonie na związanym podłożu.

Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 30°C w trakcie robót. W temperaturach >20°C zaleca się stosować Szpachlowy składowany w chłodnym pomieszczeniu, i uży- wać chłodną wodę natychmiast ze studni.

Wiążąca warstwa Szpachlowego powinna być utrzymywana w stanie wilgotnym najlepiej pod przykryciem z przezroczy- stej folii PE minimum 4 dni. Aby nie dopuścić do odparowa- nia wilgoci może zachodzić konieczność nawilżania mgłą wodną kilka razy dziennie, ale nie zaleca się zlewać zapra- wy wodą.

Pogorszenie przyczepności powłoki mogą spowodować: sła- be oczyszczenie podłoża, przekroczenie czasu przydatności po zmieszaniu z wodą, nałożenie powłoki grubości >6mm, nałożenie na beton nie mrozoodporny poddany zamrażaniu oraz wysuszenie warstw w trakcie wiązania lub bezpośred- nio po związaniu.

Nie są konieczne żadne dodatkowe wykończenia, ale powło- kę z warstwy szpachlowej można pokrywać takimi powłoka- mi lub materiałami, jakie stosuje się na beton, na przykład przeznaczonymi do tego farbami silikonowymi i akrylowo- silikonowymi.

Hydrostop-Szpachlowy zawiera klinkier cementowy i może wysuszać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Na ży- czenie dostarczany jest Atest PZH i Karta bezpieczeństwa.


Materiały Budowlane Gliwice