HYDROSTOP - Pasywujący 10L nr.463

Hydrostop-Pasywujący jako materiał o silnych własnościach antykorozyjnych stosuje się w zestawieniu z innymi produktami Hydrostop do ochrony stali przed korozją.


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


  • Producent: HYDROSTOP
  • Kod producenta: 8727900972535
  • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
  • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych
  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł / szt. 73,80 zł / szt.

Hydrostop-Pasywujący jako materiał o silnych własnościach antykorozyjnych stosuje się w zestawieniu z innymi produktami Hydrostop do ochrony stali przed korozją.

HYDROSTOP-PASYWUJACYPłyn antykorozyjny do ochrony cienko otulonego

zbrojenia i zarobowy do użycia z produktem Hydrostop-Reper.

Instrukcja techniczna – Produkt 463

WŁASNOŚCI PRODUKTU

• Silne działanie antykorozyjne,
• Penetracja betonu przez przesiąkanie i dyfuzję, • Przyspieszone dojrzewanie Reperu,

• Trwały efekt pasywacji,
• Kompatybilność z cementem i betonem.

Hydrostop-Pasywujący jako materiał o silnych własno- ściach antykorozyjnych stosuje się w zestawieniu z innymi produktami Hydrostop do ochrony stali przed korozją w pra- cach reprofilacyjnych. Hydrostop-Pasywujący stosuje się do nasączaniu powierzchni betonu w miejscach zbyt cien- kiej otuliny prętów zbrojeniowych i płyn zarobowy do uży- cia z produktem Hydrostop-Reper.

Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym za- kresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstruk- cji. Produkt jest niepalny.

Hydrostop-Pasywujący jest wodnym roztworem inhibito- rów korozji, substancji ułatwiających penetrację porów be- tonu/stali. Ma postać cieczy przezroczystej do lekko słomkowej. Działanie penetrujące polega na dyfuzyjnym rozprzestrzenianiu się produktu w porach zaprawy lub beto- nu i na powierzchni stali. Po zetknięciu z powierzchnią stali następuje wielokierunkowe blokowanie korozji: pasywacja, katalityczne galwanizowanie powierzchni i blokowanie do- stępu do powierzchni. Składniki aktywne produktu nie paru- ją i skutecznie działają przez wiele lat. Ze względu na wodorozcięczalność konieczne jest, aby warstwa pasywują - ca była okryta minimum kilkumilimetrową warstwą materia- łu wodoszczelnego na przykład produktów Hydrostop 423,453 lub 401.

Fot. 1. Nasączanie betonu wokół pręta posiadającego zbyt małą otulinę. Po zabiegu nasączanie będzie wykona- na reprofilacja powierzchni.

Powierzchnia prętów zbrojeniowych odsłoniętych ma być oczyszczona przynajmniej na 50% obszaru do drugiego stopnia czystości. Pozostałe powierzchnie w pobliżu prętów, zatopionych w betonie elementów stalowych i cienkie otuli- ny prętów należy obficie nasączyć Hydrostopem-Pasywują- cym.

Reper mieszać z Hydrostopem-Pasywującym tak jak z wodą. Zwrócić uwagę na to aby temperatura składników nie przekraczała 20°C.

W przypadku namaczania cienkiej otuliny zbrojenia należy kilkukrotnie nakładać Pasywujący na ścianę, dopóki nastę- puje wsiąkanie w podłoże lub osiągnięto maksymalną ilość Pasywującego to jest 3kg/1m2. Na powierzchnię stali zwilżo- ną Hydrostopem-Pasywującym można po 10 minutach na- kładać Hydrostop-Reper zmieszany z Pasywującym.

W przypadku osadzania prętów kotwiących otwór prze- dmuchać sprężonym powietrzem, zalać zaczynem wykona- nym z Hydrostopu-Szpachlowego zmieszanego zHydrostopem-Pasywującym zamiast wody. Poruszyć ener- gicznie zaprawę w otworze np. wiertłem o średnicy 2mm mniejszej niż nominalna średnica pręta, a następnie wbijać/wkręcić pręt kotwiący.

Powłokę z produktu Hydrostop-Pasywujący zmieszanego z zaprawą reprofilacyjną Hydrostop-Reper lub Hydrostop- Szpachlowy zaleca się utrzymywać w stanie wilgotnym zgodnie z instrukcją nakładanej zaprawy reprofilacyjnej.

Hydrostopu-Pasywującego nie wolno go wylewać do zbior- ników wody. Skuteczna utylizacja zbędnego produktu pole- ga na zmnieszniu go z produktami 423, 453, 401 lub cementem portlandzkim. Po związaniu można traktować jako gruz budowlany i odesłać na wysypisko. Zbędne resztki produktu można również odesłać do utylizacji u producenta. Na życzenie dostarczane jest zaświadczenie PZH i Karta Bezpieczeństwa.

Prace wykonywać w okularach ochronnych i rękawicz- kach nieprzesiąkliwych. Nie wylewać produktu na grunt, do kanalizacji, ani do zbiorników wody.Materiały Budowlane Gliwice