HYDROSTOP - Elastyczny 3kg nr.521

Hydrostop-Elastyczny jest wytwarzany w dwóch odmianach z różnymi wypełniaczami mineralnymi. Jest to powloką uszczelniająca rysy włosowate ruchome oraz uginające się powierzchnie materiałów sprężystych. Powloką można uszczelnić podłoża z ograniczoną przyczepnością, np. z tworzyw lub z porami powierzchni zabrudzonymi powłokami pochodzenia bitumicznego oraz powierzchnie pokryte farbami akrylowymi o dobrej przyczepności.

 

Opakowanie: 3kg


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


 • Producent: HYDROSTOP
 • Kod producenta: 8727900972573
 • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
 • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych
 • szt.
 • Cena netto: 57,00 zł / szt. 70,11 zł / szt.

Hydrostop-Elastyczny jest wytwarzany w dwóch odmianach z różnymi wypełniaczami mineralnymi. Jest to powloką uszczelniająca rysy włosowate ruchome oraz uginające się powierzchnie materiałów sprężystych. Powloką można uszczelnić podłoża z ograniczoną przyczepnością, np. z tworzyw lub z porami powierzchni zabrudzonymi powłokami pochodzenia bitumicznego oraz powierzchnie pokryte farbami akrylowymi o dobrej przyczepności.

HYDROSTOP-ELASTYCZNYPolimerowo-mineralna powłoka hydroizolacyjna,

i podkład pod taśmę zbrojącąInstrukcja techniczna – Produkt 521, 501+502

• Elastyczna powłoka uszczelnia rysy włosowate,

• Stosuje się na lekko wilgotne podłoże,
• Ekologiczny produkt wodorozcieńczalny,
• Wodoszczelność 40m słupa wody,

• Uszczelnienie bezspoinowe,

 • Powłoka odporna na wody o agresywności XA1 do XA3 oraz na ścieki bytowe,

 • Ogranicza karbonatyzację betonu, mrozoodporna, paro- przepuszczalna,

 • Po związaniu efekt matowej powłoki dający dobrą przy- czepność np. kleju do płytek, itp

  1. Hydrostop-Elastyczny to powłoka uszczelniająca rysy wło- sowate oraz uginające się powierzchnie materiałów spręży- stych. Powłoką można uszczelnić podłoża z ograniczoną przyczepnością, np. z tworzyw lub z porami powierzchni za- brudzonymi powłokami pochodzenia bitumicznego oraz po- wierzchnie pokryte farbami akrylowymi o dobrej przyczepności.

   Produkt stosuje się na powierzchnie elementów po- datnych na powstanie rys 0,1mm takich jak: stropy, płyty nośne balkonów, cienkie zbrojone wylewki w łazienkach, kuchniach, i na tarasach. Hydrostop-Elastyczny stosuje się zarówno do izolowania na etapie budowy obiektu, jak i do istniejących budowli. Produkt jest trudnozapalny. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budow- nictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności pu- blicznej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Materiał dwuskładnikowy 501+502 jest odporny na wodę chloro- waną i sól odladzającą, a jednoskładnikowy 521 nie jest odporny na te czynniki.

   Powierzchnie nierówne, styki elementów, rysy widocz- ne okiem nieuzbrojonym, stropy prefabrykowane, dylatacje uszczelnia się Hydrostopem-Superelastycznym lub Hydro- stopem-Elastyczym Zbrojonym. Mury uszczelnia się kom- pleksowo z użyciem Systemu Hydroizolacji Murów. Niezagrożone pękaniem elementy żelbetowe uszczelnia sięHydrostopem-Mieszanką Profesjonalną.

   Hydrostop-Elastyczny to wodorozcieńczalna powłoka akry- lowa z wypełniaczem mineralnym. Po naniesieniu każda warstwa powłoki wiąże schnąc, a po całkowitym związaniu staje się wodoodporna, wodoszczelna i mrozoodporna.

   Powierzchnię uszczelnianą może stanowić mrozoodporny beton, mur, tynk, ceramika, powłoki Hydrostop, szkło, stal zabezpieczona antykorozyjnie, tworzywa sztuczne (bez te- flonu, a w przypadku polietylenu tylko rury), gładkie war- stwy bitumiczne o gwarantowanej przyczepności do podłoża, rury z tworzywa zmechacone papierem ściernym. Z powierzchni zaleca się usunąć wszelkie warstwy pogarszają- ce przyczepność. Jeśli w trakcie robót występuje przesiąka- nie wody przez powierzchnię, to należy ją wstępnie uszczelnić innymi produktami Hydrostop lub czasowo usu- nąć parcie wody (np. igłofiltry). Powierzchnie cementowe zaimpregnować Hydrostopem-Przezroczystym zmieszanym 1:1 z wodą. Hydrostop-Elastyczny zaleca się nakładać na powierzchnie gładkie, na których przyłożona kostka długo- ści 3cm daje prześwit do 0,5mm. Przy większej chropowato- ści zaleca się użycie w zamian Hydrostopu- Superelastycznego, który z powodzeniem uszczelnia chro- powate powierzchnie.

   Produkty 521 jest wymieszany - gotowy do zastosowania, ale mieszanina powinna być ujednorodniona przed nanosze- niem. Produkt dwuskładnikowy 501+502 odważa się w pro- porcji wagowej jedną część płynu i dwie części proszku oraz miesza szpachelką w dużym płytkim naczyniu (np. kuweta) do momentu ujednorodnienia. W razie potrzeby uzupełnić wodą.

   Powłokę można nakładać pędzlem lub agregatem malar- skim. Produkt nanosi się w minimum dwóch warstwach, każda do 0,5mm grubości, czyli do 1kg/m2. Każdą warstwę pozostawia się do wyschnięcia w przewiewie i wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%. Następną warstwę moż- na nakładać, gdy poprzednia nie zostawia śladu na kciuku

   po mocnym potarciu powierzchni. Zwykle warstwa schnie i wiąże około 90 min.

   Pomieszczenia w trakcie pracy i wiązania powłoki na- leży cały czas wietrzyć i utrzymywać w temperaturze powy- żej 5°C. Przykłady użycia produktu pokazuje fotografia 1 i rys. 1.

   Nałożoną powłokę należy skutecznie wysuszyć. W tempera- turze 18°C i słonecznej suchej pogodzie lub w ciepłym, su- chym, przewietrzanym pomieszczeniu wystarczy 5 godzin suszenia. W innych warunkach zaleca się 2 doby. Zalecana wilgotność do 80%. Po tym okresie czasu można powłokę zasypywać ziemią lub naklejać płytki lub zalewać wodą. Brak stosownych warunków dojrzewania może spowodować nieprawidłowe wiązanie.

   Powłokę można pokrywać płytkami na kleju elastycznym po czasie 5 godzin do dwóch dób zależnie od warunków dojrze- wania. Farby silikonowe i akrylowo-silikonowe można na- kładać po 8 godzinach. Powłoki malarskie powinny mieć zdolność do rozciągania >8% bez powstawania pęknięć. Materiały te zaleca się nakładać po upewnieniu się, że uszczelnienie wykonano prawidłowo (np. próba wodna).

   Nakładanie jednorazowo zbyt grubej warstwy ewentualnie brak wystarczającego suszenia w przewiewie lub suszenie w zbyt wysokiej wilgotności powietrza mogą spowodo- wać nieprawidłowe wiązanie i pojawianie się na po- wierzchni białych kropel, brak wiązania lub pękanie powłoki. W przypadku gdy ujawni się zbyt słaba przy- czepność do cementowego podłoża, które nie było zaim- pregnowane Hydrostopem-Przezroczystym, to producent nie jest odpowiedzialny za odspajanie od zbyt słabego podłoża.

   Hydrostop-Elastyczny ma silne własności klejące. Należy starać się utrzymać miejsce pracy w czystości oraz stosować przy pracy szczelne rękawice i taśmy maskujące. Przy na- kładaniu powłoki powyżej głowy oraz zawsze w czasie pra- cy agregatem należy stosować okulary ochronne i czapkę. Pomieszczenia uszczelniane skutecznie wietrzyć. U osób uczulonych na polimery akrylowe może wystąpić reakcja alergiczna. Chronić przed dziećmi. Na życzenie dostarczany jest atest PZH oraz Karta Bezpieczeństwa.